Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

08 tháng 12 2019 14:28

câu hỏi

Vừa nói vừa huơ tay, múa chân Đúng hay Sai. Vì sao Đi muộn về sớm trong các buổi sinh hoạt tập thể Đúng hay Sai. Vì sao


0

2


C. Thi

02 tháng 1 2020 09:24

cô Trâm chào em nhé! ý 1: Sai. Hành động khua tay múa chân lat bất lịch sự, thể hiện con người thiếu tế nhị. ý 2: Sai. Hành động đi muộn về sớm là thiếu tích cực trong các hoạt động tập thể, xã hội!

Minh T

16 tháng 12 2019 02:07

tất cả đều sai.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ai ơi đã quyết thì hành, đã đang thì lận tròn vành mới thôi. Có ý nghĩa gì?

1

Lihat jawaban (1)