Square root
VBT
Calculator
magnet

Hiếu N

23 tháng 11 2019 13:53

câu hỏi

Vì 3a là hợp số . Giải thích vì sao


0

1


T. Hữu

23 tháng 11 2019 15:02

3a chưa chắc là hợp số nha ^^ lỡ như a = 1 thì 3a = 3 3 là một số nguyên tố nè.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

45phút chiếm bao nhiêu phần 1giờ

13

Lihat jawaban (31)