Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

19 tháng 9 2022 16:03

câu hỏi

Vẽ 3 đường thẳng trên hệ trục toạ độ : y=2x+4, y=-x+4, y=3x+2


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

19 tháng 9 2022 18:03

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hải Y,<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Đồ thị hàm số.<br>Bài giải chi tiết trong hình ảnh được đính kèm dưới đây</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hải Y,
Đây là một bài tập thuộc Chương Đồ thị hàm số.
Bài giải chi tiết trong hình ảnh được đính kèm dưới đây

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài tập 1.1: Tính một cách hợp lý: c) 147−25+(−47)+(−75)

3

Được xác nhận