Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

26 tháng 11 2019 11:48

câu hỏi

uyên phương ơi


0

1


Cam L

01 tháng 12 2019 15:23

ởi 😎😎😎😎😎😎

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khoảng cách từ nhà bạn Hoa đến trường khoảng 800m, ngắn hơn khoảng cách từ nhà bạn Huy đến trường 400m. Bạn Huy muốn đến nhà bạn Hoa thì phải đi qua trường. Hỏi nhà bạn Huy cách nhà bạn Hoa khoảng bao nhiêu ki-lô-mét?

8

Lihat jawaban (1)