Square root
VBT
Calculator
magnet

Cao H

07 tháng 1 2020 14:21

câu hỏi

unit7 a closer look 1 bài 3a lm s z


0

1


Party G

08 tháng 1 2020 07:32

Đề bài yêu cầu bạn hãy chỉ ra câu nào là nguyên nhân (cause) câu nào là kết quả (effect). 1. Mọi người xả rác xuống đất. --> cause Rất nhiều loài vật ăn rác và bị bệnh. --> effect 2. Tàu làm đổ dầu ra biển và sông --> cause. Rất nhiều sinh vật và thực vật dưới nước chết.--> effect 3. Chất thải gia đình xả ra sông. --> cause. Con sông bị ô nhiễm. --> effect 4. Những đứa con của họ bị dị tật bẩm sinh. --> effect Những cha mẹ bị nhiễm phóng xạ. --> cause. 5. Chúng ta không thể thấy những ngôi sao vào ban đêm. --> effect Có quâ nhiều ô nhiễm ánh sang. --> cause

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hello

23

Lihat jawaban (3)