Square root
VBT
Calculator
magnet

Izuku M

02 tháng 10 2022 16:00

câu hỏi

Underline and correct the mistake. (Gạch chân và sửa lôi sai) 1. Are you do homework right now?


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 16:23

Được xác nhận

<p>Xin chào em Izuku M,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng tìm và sửa lỗi sai.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- <strong>Lỗi sai: do =&gt; Sửa lại: doing</strong> (right now - dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Izuku M,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng tìm và sửa lỗi sai.

Bài giải chi tiết:

- Lỗi sai: do => Sửa lại: doing (right now - dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đề cương ôn tập

0

Lihat jawaban (1)