Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương N

07 tháng 6 2022 08:53

câu hỏi

Underline and correct the mistake. 1.what shouldn't I play with the stove?


10

1


M. Ngọc

08 tháng 6 2022 07:15

Xin chào em Phương N, Từ cần được gạch dưới, chứa lỗi sai trong câu là 'what' và chúng ta cần sửa lại thành 'Why' Đây là một bài tập thuộc Tiếng anh 6 - Unit 7 - Television thuộc chủ điểm ngữ pháp Wh-question words. Dựa vào nghĩa của mệnh đề chính "tôi không nên chơi với bếp lò' ta cần sử dụng từ để hỏi phù hợp là 'why' (tại sao) thay vì 'what' (cái gì). Vì mục đích của câu hỏi này hướng đến việc tìm lý do của hành động. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

How many rooms is your house

0

Lihat jawaban (6)