Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương T

08 tháng 1 2023 10:30

câu hỏi

undefined e) 105−(135−7x):9=97

undefined e) 105−(135−7x):9=97

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

08 tháng 1 2023 10:44

Được xác nhận

<p>Xin chào em Phương T,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>e) 105−(135−7x):9=97</p><p>(135−7x):9 = 105 -97</p><p>(135−7x):9 = 8</p><p>135−7x = 72</p><p>7x = &nbsp;63</p><p>x = 9</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Phương T, 
Bài giải chi tiết:
e) 105−(135−7x):9=97

(135−7x):9 = 105 -97

(135−7x):9 = 8

135−7x = 72

7x =  63

x = 9


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

biết a//b , aAB = 25 độ , BCb = 145 độ . tính ABC

10

Lihat jawaban (3)