Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen T

29 tháng 12 2022 02:44

câu hỏi

undefined Bài 4: Cho biểu thức : P=(1/(x−1)−(2x)/(x^(3)+x−x^(2)−1)):(1−(2x)/(x^(2)+1)) a) Tìm điều kiên của x đề biểu thức P được xác đinh ? b) Rút gon P c) Với giá tri nào của x thì biểu thức P có giá tri dương?

undefined Bài 4: Cho biểu thức : P=(1/(x−1)−(2x)/(x^(3)+x−x^(2)−1)):(1−(2x)/(x^(2)+1)) a) Tìm điều kiên của x đề biểu thức P được xác đinh ? b) Rút gon P c) Với giá tri nào của x thì biểu thức P có giá tri dương?

alt

7

2

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

08 tháng 1 2023 13:20

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn T,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Nguyễn T, 
Bài giải chi tiết:

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt

Đỗ H

03 tháng 2 2023 14:53

<p>(3×2)(2×5)=16</p>

(3×2)(2×5)=16

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 9: Cho hình thang cân (ABCD )(AB//CD) có D=60⁰; AB = AD a) Tính A; B; C. b) Chứng minh: DB là tia phân giác của ADC c) Tính DBC

4

Được xác nhận

Cho tam giác HIK có HI= 5cm, HK= 3cm a) Tìm độ dài cạnh IK, biết rằng độ dài này là một số tự nhiên chẵn và lớn hơn 5 b) Tính chu vi tam giác HIK

3

Lihat jawaban (1)