Square root
VBT
Calculator
magnet

Tống G

30 tháng 5 2023 09:33

câu hỏi

undefined 3 Cho bốn số 42,8;67,5;50,8 và A. Biết só A kém trung bình cộng của cá bốn số là 2,7 . Tim sô A.

undefined 3 Cho bốn số 42,8;67,5;50,8 và A. Biết só A kém trung bình cộng của cá bốn số là 2,7 . Tim sô A.

alt

10

1


Vũ H

31 tháng 5 2023 05:36

<p>? &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>

?      

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

366336633+5536=

8

Lihat jawaban (2)