Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh R

05 tháng 1 2020 16:23

câu hỏi

ucln cua 120 va 266 bcnn cua 158 va 102 cam on nha


0

1


Trần M

07 tháng 1 2020 14:47

ƯCLN (120,266)=2 BCNN (158,102)=8058

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5.(x-1)-4.(x-2)=-|-32|

0

Lihat jawaban (1)