Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần Q

08 tháng 12 2022 07:33

câu hỏi

U1=3 , q=-2. Số 192 là số hạng thứ mấy

U1=3 , q=-2. Số 192 là số hạng thứ mấy

 


15

3

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

08 tháng 12 2022 11:24

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong bài Cấp số nhân Bài giải chi tiết: Ta có: Un=u1.q^(n-1) => (-2)^(n-1) = 64 => n=7 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Trần T

25 tháng 12 2022 09:57

có thể giải e bài này dc ko

Nguyen K

08 tháng 12 2022 14:01

<h2>Un=u1.q^(n-1) =&gt; (-2)^(n-1) = 64 =&gt; n=7</h2>

Un=u1.q^(n-1) => (-2)^(n-1) = 64 => n=7

Gia N

10 tháng 12 2022 14:12

<p>số hạng thứba</p>

số hạng thứba

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A={x∈R∣x^(2)+x−12=0 và 2x^(2)−7x+3=0} ; B={x∈R∣3x^(2)−13x+12=0 hoặc x^(2)−3x=0} Xác định các tập họ̣p sau đây A∩B;A∖B;B∖A;A∪B

4

Được xác nhận