Square root
VBT
Calculator
magnet

Hang K

08 tháng 6 2020 07:43

câu hỏi

u1=2;u2=0 un+2=2un+1-un ( n lớn hơn hoặc bằng 1) tính u5


5

1


Trần T

15 tháng 7 2020 14:18

đây là cấp số nhân hay cấp số cộng ?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tích phân từ 10đến 12 của (2x+1/x^2+x-2)dx

0

Lihat jawaban (1)