Square root
VBT
Calculator
magnet

21 N

13 tháng 5 2022 07:32

câu hỏi

Tung xúc xắc có 4 mặt ( được đánh số : 1,2,3,4 ) nẫu nhiên 50 lần có thể xảy ra sự kiện : mặt số 1 : 10 mặt số 2 : 8 mặt số 3 : 20 mặt số 4 : 12 em hãy tính" xác suất sự kiện mặt 4 xuất hiện sau 50 lần tung ngẫu nhiên "


13

2


Phan T

13 tháng 5 2022 07:42

12:50=0,24

P. An

13 tháng 5 2022 09:34

Đối với câu này cô có hướng dẫn như sau A) Ta thấy theo đề bài xúc xắc có 4 mặt ( được đánh số : 1,2,3,4 ) nên khi tung không thể xuất hiện mặt số 5 Do đó sự kiện mặt số 5 xuất hiện là sự kiện không thể xảy ra B) Tổng số lần tung xúc xắc là 50 lần, theo đề thì mặt số 4 xuất hiện 12 lần Vậy xác suất thực nghiệm của sự kiện mặt số 4 xuất hiện là 12/50=6/25 Cô có chỉnh sửa lại rồi nhe các baby. Vừa nảy đọc nhầm mặt số 2 :)))

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau: d) (−2021)abc+ab với a=−21,b=−11 và c=0.

3

Được xác nhận