Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ T

10 tháng 2 2020 11:55

câu hỏi

tui đú nhé có 725826 l nước . Người ta đổ vào 5276 chai . Hỏi làm thế nào để người ta có thể đổ vào 5210 chai kia ? đáp án :_________ chai


0

1


Nguyễn T

13 tháng 2 2020 05:38

Chưa hiểu câu hỏi của bạn?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

người ta phải dùng 264 chuyến xe để chở hết 924 tấn hàng . hỏi trung bình mỗi chuyến xe chở được bao nhiêu tấn hàng

0

Lihat jawaban (1)