Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi G

14 tháng 10 2020 12:57

câu hỏi

tui được 80 đ nè


12

3


Winterchill W

27 tháng 10 2020 04:25

👏👏👏👏👏

Nguyễn H

25 tháng 2 2021 14:34

Ít

ĐỖ T

12 tháng 5 2021 08:58

chúc mừng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một kho chứa gạo tẻ và gạo nếp . Biết rằng tổng số gạo trong kho nhiều hơn số gạo tẻ 430 kg , số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ 234 kg .Hỏi có tất cả bao nhiêu kg gạo ?

0

Lihat jawaban (2)