Square root
VBT
Calculator
magnet

NGUYỄN N

07 tháng 8 2021 11:59

câu hỏi

Tuổi của bố gấp 7 lần tuổi con.Sau 5 năm tuổi bố gấp tuổi con 4 lần . Hỏi bố và con , mỗi người bao nhiêu tuổi?


10

2


Lê P

10 tháng 8 2021 13:49

Sai Bét!

Amu H

10 tháng 8 2021 07:36

Bố hiện nay là 35 tuổi ; Con hiện nay là 5 tuổi.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

25:5 bằng

15

Lihat jawaban (11)