Square root
VBT
Calculator
magnet

Tin V

23 tháng 6 2020 11:52

câu hỏi

tuổi anh bằng 3/5 tuổi cha ,tuổi em bằng 1/3 tuổi anh. tim tuổi của người anh và người em .biết rằng tuổi cha là 65 tuổi


3

1


Ngọc N

24 tháng 6 2020 01:39

Tuổi của anh là: 65 : 5 x 3 = 39 (tuổi) Tuổi của em là: 39 : 3 x 1 = 13 (tuổi)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một nền phòng lát hết 240 viên gạch nem hình vuông cạnh 6dm . Diện tích phòng đó là...m² .

11

Lihat jawaban (3)