Square root
VBT
Calculator
magnet

Lann E

19 tháng 2 2020 12:57

câu hỏi

TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT ! hãy đặt các câu ca dao nhé!^-^


9

6


Bon B

23 tháng 2 2020 02:10

- Trăng quầng thì hạn , trăng tán thì mưa. - Mống đông vồng tây , chẳng mưa dây cũng bão giật - Mưa tháng ba hoa đất Mưa tháng tư hư đất - Tháng hai trồng cà , tháng ba trồng đỗ. - Người đẹp vì lúa lúa tốt vì phân .

PhạmGiang P

24 tháng 2 2020 15:07

+mưa tháng ba hoa đất mưa tháng tư hư đất +Người đẹp vì lụa ,gỗ tốt vì phân

Vũ N

20 tháng 2 2020 01:40

*Tục ngữ về lao động, sản xuất: -Nhai kĩ nó lâu cày sâu tốt lúa -Chiêm to rẻ, mùa nhỏ con -Người đẹp vì lụa ,lúa tốt vì phân *Tục ngữ về thiên nhiên: -Ráng mỡ gà có nhà thì giữ - Chuồn chuồn bay thấp thì mưa Bay cao thì nắng bay vừa thì râm.

Nguyễn N

10 tháng 6 2020 09:40

Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng Ngày tháng 10 chưa cười đã tối

Bang N

21 tháng 7 2020 13:37

trời buồn trời đổ cơn mưa tôi buồn tôi ngũ từ chưa tới chiều ngủ song dậy ăn cơm chiều ăn song lại ngũ từ chiều tới mai

Bang N

21 tháng 7 2020 13:38

đó cũng là một cánh vận đậng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nêu những ta chính của bài văn Tinh thần yêu nước của nhân dân ta và Ya nghĩa văn chương

0

Lihat jawaban (2)