Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh V

07 tháng 12 2019 14:43

câu hỏi

Truyền thuyết là gì?


0

3


Lê V

08 tháng 12 2019 02:18

Truyền thuyết là loại truyện nhân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo.Truyền thuyết thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử được kể

Đặng T

10 tháng 12 2019 13:40

truyền thuyết là loại trện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch dử thời quá khứ

Nhu V

14 tháng 12 2019 10:24

truyền thuyết là tên gọi dùng để chỉ một nhóm những sáng tác nhân gian truyền miệng nhằm lý giải một số hiện tượng thiên nhiên và sự kiện lịch sử

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

màu cam được đặt theo quả cam hay quả cam được đặt theo màu cam

10

Lihat jawaban (5)