Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh N

08 tháng 4 2020 03:03

câu hỏi

truyện Mỵ Châu - Trọng Thủy nói lên điều gì ?


2

1


Mnhi M

23 tháng 9 2020 05:31

Truyện Mị Châu - Trọng Thủy để lại cho nhân dân ta bài học về: - Tinh thần cảnh giác, không chủ quan khinh địch. - Xây dựng khối đoàn kết dân tộc, dựa vào sức mạnh toàn dân để đánh giặc,…

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao từ năm 40 đến thế kỉ IX ,ở nước ta liên tiếp diễn ra các cuộc khởi nghĩa chống chính quyền đô hộ phương Bắc ?

0

Lihat jawaban (1)