Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai H

03 tháng 6 2020 11:54

câu hỏi

truyền cho vật có khối lượng 1kg vận tốc ầu vecto V0 dọc theo mặt phẳng nghiêng, nghiêng một góc ampha 30 độ so với mặt phẳng ngang. cho g=10m/s2, vo=5m/s bỏ qua ma sát. a)tính động vật tại chân mặt phẳng nghiêng b)tính chiều dài dốc lớn nhất mà vật đạt được khi đi lên.


0

1


Lê M

04 tháng 6 2020 03:45

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến a. Ta áp dụng đl bảo toàn cơ năng cho vật Khi vật ở đỉnh mặt phẳng nghiêng thì W1 = mgh + (1/2)mv0^2 Lấy mốc tính thế năng ở chân mặt phẳng nghiêng thì W2 = (1/2)mv^2 => W1 = W2 => v => p = mv

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một lượng khí xác định ở nhiệt độ 37°C có thể tích 20 lít và áp suấy 1,5 atm .Nén lượng khí nói trên sao cho thể tích còn 10 lít và giữ nhiệt độ là 37°C thì áp suất của khí nén bằng bao nhiêu ?

13

Lihat jawaban (1)