Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

14 tháng 12 2019 08:11

câu hỏi

truyện ếch ngồi đáy giếng là phương thức biểu đạt gì


0

5


Nhu V

14 tháng 12 2019 10:51

phương thức biểu đạt tự sự

Kiều N

15 tháng 12 2019 03:48

là tự sự

Nguyễn H

16 tháng 12 2019 14:23

tự sự

Lê V

21 tháng 12 2019 09:35

tự sự

Thai N

23 tháng 12 2019 00:48

tự sự

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 2. Rễ siêng không ngại đất nghèo Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù.. Trong hai cầu thơ trên, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào? Chỉ rõ và cho biết tác dụng của việc sử dụng biện pháp tu từ đó? (1 điểm)

0

Lihat jawaban (1)