Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần L

26 tháng 10 2019 13:45

câu hỏi

Trung hoà 280gam dung dịch KOH 10 % bằng dung dịch H2S0 , 20 % . Tính khối lượng dung dịch H2SO4 20% đủ để trung hòa lượng KOH trễn . Tính C % dung dịch sau phản ứng


1

1


Nguyễn N

31 tháng 10 2019 14:00

👉bạn hãy dựa theo công thức C%=m(ct) /m(dd)x100%👈chúc may mắn 😉

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hoà tan 19,15 gam hỗn hợp gồm NaCl và KCl vào dung dịch AgNO3 20℅ thu được 43,05 kg kết tủa tính phần trăm theo khối lượng muối trong hộp ban đầu

4

Lihat jawaban (2)

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về oxi ở điều kiện thường ? A. chất khí, không màu. B. khí oxi tan rất nhiều trong nước. C. hơi nặng hơn không khí. D. không mùi, không vị.

0

Được xác nhận