Square root
VBT
Calculator
magnet

Đức A

05 tháng 10 2022 01:56

câu hỏi

Trung hoà 13.95 g amin no đơn chức cần vừa đủ 225 ml dd HCl 1M và H2SO4 0.5M. Công thức amin là:

alt

17

1

Được xác nhận

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 07:47

Được xác nhận

<p>Chào em Đức A, Đây là một bài tập thuộc môn Hoá 12, Chương Amin - Aminoaxit- Peptid,Bài Amin&nbsp;</p><p>Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm : Đáp án A. CH<sub>3</sub>NH<sub>2</sub></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Chào em Đức A, Đây là một bài tập thuộc môn Hoá 12, Chương Amin - Aminoaxit- Peptid,Bài Amin 

Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm : Đáp án A. CH3NH2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1-5sinx + 2cos^2x =0

7

Được xác nhận