Square root
VBT
Calculator
magnet

Na K

08 tháng 11 2020 00:57

câu hỏi

trung du Bắc Bộ như thế nào?


7

2

Được xác nhận

Na K

08 tháng 11 2020 01:00

Được xác nhận

trung du bac bo vung doi dinh tron; duon thoai xep canh nhau nhu bat up

K. Ly

07 tháng 12 2020 02:24

Trung du Bắc Bộ nằm giữa miền núi và đồng bằng Bắc Bộ. Đây là vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải, xếp canh nhau như bát úp.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Vì sao trái đất là hành tinh có sự sống duy nhất trong hệ mặt trời.

47

Lihat jawaban (24)