Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Y

16 tháng 10 2022 13:43

câu hỏi

Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 39 trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 36.tìm ba số đó

alt

1

1


Isalie L

18 tháng 10 2022 13:02

bn đã làm đc bài này chưa. Mếu chưa thì để mình làm mà rồi thì hôi để mik khỏi mấy công

Isalie L

18 tháng 10 2022 13:03

nếu nhé, mik đánh sai

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2764,056 : 12,72

3

Lihat jawaban (2)