Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuấn T

31 tháng 3 2020 08:56

câu hỏi

Trung bình cộng của n số là 80 biết 1 trong các số đó là 100. Nếu bỏ số 100 thì trung bình cộng các số còn lại là 78. Tìm n.


1

1


Mimi M

06 tháng 4 2020 04:32

Tổng của các số đoa ban đầu là: 80 x n Sau khi bỏ số 100 đi, ta có trung bình cộng của các số còn lại là: (80 x n - 100) : ( n - 1) = 78 Suy ra 80 x n - 100 = 78 x (n - 1) 80 x n - 100 = 78 x n - 78 80 x n - 78 x n = 100 - 78 (80 - 78) x n = 22 2 x n = 22 n = 22 : 2 = 11

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho em hoi hoc mon toan co co the giang cham duoc khong

0

Lihat jawaban (1)