Square root
VBT
Calculator
magnet

Hưng N

05 tháng 11 2022 07:19

câu hỏi

Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 123, biết số bé bằng 24. tìm số lớn

Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 123, biết số bé bằng 24. tìm số lớn


32

3

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

07 tháng 11 2022 14:36

Được xác nhận

Xin chào em Hưng N, Đáp án cho câu hỏi của em là: 222 Bài giải chi tiết: Tổng của 2 số tự nhiên là: 2.123 = 246 Số lớn là: 246 - 24 = 222 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Thư N

05 tháng 11 2022 23:41

<p>Tổng hai số tự nhiên là: 123 × 2 = 246</p><p>Số lớn là: 246 – 24 = 222</p><p>Đáp số: 222</p>

Tổng hai số tự nhiên là: 123 × 2 = 246

Số lớn là: 246 – 24 = 222

Đáp số: 222

000000000000000000000000d56d8faa53a8cbd33b4c3d43b9006a31c9c1b9f357ade96c2d13d89527e516937e23dc6104a74a 0

06 tháng 11 2022 01:47

<p>Tổng hai số tự nhiên là: 123 × 2 = 246</p><p>Số lớn là: 246 – 24 = 222</p><p>Đáp số: 222</p>

Tổng hai số tự nhiên là: 123 × 2 = 246

Số lớn là: 246 – 24 = 222

Đáp số: 222

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A={x∈R∣2x^(2)−3x+1=0},B={x∈R∥2x−1∣=1}. Tìm A∖B

2

Được xác nhận