Square root
VBT
Calculator
magnet

Lương N

10 tháng 4 2020 04:12

câu hỏi

Trung bình cộng của hai số liên tiếp là 57.Tìm số chẵn đó


0

1


Mimi M

10 tháng 4 2020 05:12

Trung bình cộng của hai số chẵn liên tiếp là 57 thì hai số chẵn đó lần lượt là 56 và 58

Lương N

11 tháng 4 2020 03:09

Cảm ơn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hay quá

6

Lihat jawaban (2)