Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ M

06 tháng 11 2022 10:19

câu hỏi

Trung bình cộng của hai số là 345.Tìm hai số đó, biết hiệu hai số đó là 80. Bài 2:

Trung bình cộng của hai số là 345.Tìm hai số đó, biết hiệu hai số đó là 80. Bài 2:


26

3

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

06 tháng 11 2022 11:20

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vũ N,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 305 và 385<br><br>Đây là một bài tập thuộc dạng tìm một số khi biết tổng và hiệu em nhé<br>Bài giải chi tiết:<br>Gọi hai số cần tìm là a,b (a &gt; b)<br>Ta có: a - b = 80 &lt;=&gt; a = 80 + b (1)</p><p>(a+b)/2 = 345 &lt;=&gt; a+b = 690 (2)</p><p>Thế (1) vào (2) ta được:<br>80 + b + b = 690</p><p>&lt;=&gt; 80 + 2b = 690</p><p>&lt;=&gt; b = 305</p><p>&lt;=&gt; a = 80 + 305 = 385<br>Kết luận: đáp án chính xác là: 305 và 385<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Vũ N, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 305 và 385

Đây là một bài tập thuộc dạng tìm một số khi biết tổng và hiệu em nhé
Bài giải chi tiết:
Gọi hai số cần tìm là a,b (a > b)
Ta có: a - b = 80 <=> a = 80 + b (1)

(a+b)/2 = 345 <=> a+b = 690 (2)

Thế (1) vào (2) ta được:
80 + b + b = 690

<=> 80 + 2b = 690

<=> b = 305

<=> a = 80 + 305 = 385
Kết luận: đáp án chính xác là: 305 và 385
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Linh P

06 tháng 11 2022 11:29

<p>305 và 385</p>

305 và 385

My N

11 tháng 11 2022 12:03

<p>305 và 308</p><p>&nbsp;</p>

305 và 308

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e ạ

9

Lihat jawaban (2)