Square root
VBT
Calculator
magnet

Hong N

05 tháng 5 2020 07:33

câu hỏi

trung bình cộng của hai số là 25. biết số lớn gấp 4 lần số bé.Tìm hai số đó?


1

1


Mnhi M

08 tháng 10 2020 05:28

Tổng hai số là: 25 x 2 =50 Số thứ nhất là : 50 : ( 4 + 1 ) x 4 =40 Số thứ hai là : 50 - 40 =10

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ai la hoc sinh truong tieu hoc dong da ko ? Ai la hoc sinh lop5/2 ko trường dong da

12

Lihat jawaban (3)