Square root
VBT
Calculator
magnet

Pham L

12 tháng 10 2022 13:33

câu hỏi

Trung bình cộng của ba số là 72 biết tổng số thứ nhất và số thứ hai là 100 tìm số thứ ba

Trung bình cộng của ba số là 72 biết tổng số thứ nhất và số thứ hai là 100 tìm số thứ ba


15

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 13:37

Được xác nhận

<p>Xin chào em Pham L</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương số tự nhiên</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Tổng của ba số là: 72.3=216</p><p>Số thức ba là: 216-100=116</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Pham L

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương số tự nhiên

Câu trả lời chi tiết như sau:

Tổng của ba số là: 72.3=216

Số thức ba là: 216-100=116

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2^5:2^4

6

Được xác nhận