Square root
VBT
Calculator
magnet

Tram N

26 tháng 5 2020 13:15

câu hỏi

Trung bình cộng của 3 số là 27, biết số thứ nhất hơn tổng hai số còn lại là 15. Tìm số thứ nhất .


3

1


Mimi M

27 tháng 5 2020 03:42

Tổng của ba số đó là: 27 x 3 = 81 Số thứ nhất là: (81 + 15) : 2 = 48 Đáp số: 48

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có ai thích kiến ko

46

Lihat jawaban (14)