Square root
VBT
Calculator
magnet

Thao A

04 tháng 11 2019 12:13

câu hỏi

trung bình cộng của 2 số là 61 hiệu của 2 số là 12 tìm 2 số đó


3

1


N. Phương

31 tháng 12 2020 02:44

Tổng hai số là: 61x2=122 Số bé là: (122-12):2=55 Số lớn là: 122-55=67 Chúc con học tốt nhá!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hiệu quả hai số là số lớn nhất có hai chữ số. Số lớn gấp 10 lần số bé. Tìm số lớn

15

Lihat jawaban (6)