Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu N

04 tháng 10 2020 08:47

câu hỏi

trung bình cân nặng của ba bạn mai,lý và hà 36kg. Biết bạn mai 29 kg. Hỏi bạn lý cân nặng bao nhiêu kg


8

1


Nguyễn T

14 tháng 10 2020 02:08

chưa biết cân nặng của Hà thì làm sao tính được

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

23603+17804=.....................

14

Lihat jawaban (2)