Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

30 tháng 10 2022 01:24

câu hỏi

trung bình của 4 số là 344 .Tổng 4 số đó là

trung bình của 4 số là 344 .Tổng 4 số đó là

 


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

31 tháng 10 2022 02:59

Được xác nhận

<p>Chào em Phạm T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương 1<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Tổng 4 số là: 344.4=1376</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Phạm T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, chương 1
Lời giải chi tiết như sau:

Tổng 4 số là: 344.4=1376

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trả lời đúng đi

12

Được xác nhận

chó hàm số y=f(x) có đạo hàm là f'(x)=12x^2+2,và f(1)=3.Biết F(x) là nguyên hàm của f(x) thoả mãn F(0)=2, khi đó F(1) bằng

10

Lihat jawaban (1)