Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

11 tháng 2 2020 03:57

câu hỏi

Trong vườn có 426 cây na và cây bưởi trong đó có 1/6 số cây bưởi.Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây na


1

10


Nguyễn T

13 tháng 2 2020 05:22

Chào bạn! Trong vườn có số cây bưởi là: 426 : 6 = 71 (cây) Trong vườn có số cây na là: 426 - 71 = 355 (cây) Đáp số: 355 cây na

Kiều T

13 tháng 2 2020 06:03

số cây bưởi là 426:6=71(cây bưởi) trong vườn có số cây là 426-71=355(cây na)

Kiều T

13 tháng 2 2020 06:11

số cây bưởi là 426:6=71(cây) trong vườn có số cây na là 426-71=355(cây) đáp số:355cây

Phúc A

13 tháng 2 2020 13:16

Số cây bưởi trong vườn có là: 426:6=71(cây bưởi) Số cây na trong vườn có là: 426-71=355(cây na) Đáp số: 355 cây na.

Lê T

13 tháng 2 2020 14:14

số cây bưởi trong vườn là 426:2=71(cây) số cây na trong vườn là 426-71=355(cây) đáp số :355 cây

XNK N

13 tháng 2 2020 16:33

Số cây bưởi trong đó là: 426:6= 71 (cây) Trong vườn có số cây na là: 426-71= 355 (cây) Đáp số: 355 cây na

Thanh N

17 tháng 2 2020 02:08

có số cây bưởi là 426×1/6 =

Thanh N

17 tháng 2 2020 02:11

có số cây bưởi là 426×1/6=71(cây) có số cây na là 426-71=355(cây)

Trần Đ

18 tháng 2 2020 04:47

Số na trong vườn là: 426:6=71 [cây] Đáp số:71cây na

Thư N

24 tháng 3 2020 09:08

355 cây na nha bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ai chơi game free fire ko

4

Lihat jawaban (2)