Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhung N

24 tháng 7 2021 13:32

câu hỏi

trong trận tiền đánh bắc kì lần thứ nhất gác nê ninđã đem bao nhiêu quân kéo ra bắc kì


1

1


Hoàng H

14 tháng 9 2021 10:50

Gác-ni-ê chỉ huy 200 quân kéo ra Bắc.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

dựa vào bằng chứng nào để có thể nói thế kỉ XIX đến thế kỉ XX các nước Anh Pháp Đức Mĩ chuyển sang giai doạn chủ nghĩa tư bản

11

Lihat jawaban (1)