Square root
VBT
Calculator
magnet

Hương N

06 tháng 4 2020 14:39

câu hỏi

trong đề toán lớp 2 có bài toán như sau : x : 3=24 : 4, tìm x mà có 4 đáp án sau: A. 1 B.7 C. 14 D. 49 vậy bạn chọn đáp án nào, có phải đề cho đáp án sai ko, mình tính ra x=18


0

3


Hiền T

07 tháng 4 2020 03:53

x:3= 24:4 x:3=6 x. = 6x3 x. = 18

Name Y

07 tháng 4 2020 05:41

có sai cái gì ko

Name Y

07 tháng 4 2020 05:41

có

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

26 + 26 bằng mấy

0

Lihat jawaban (4)