Square root
VBT
Calculator
magnet

Giang G

04 tháng 1 2020 13:56

câu hỏi

trong thí nghiệm y âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách 2 khe là 0,2mm D=1m. dùng đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc đỏ lam và tím có bước song tương ứng 760nm 570nm 380nm .trên màn quan sát 2 điểm điểm M N nằm về một phía vân trung tâm và cách vân trung tâm tương ứng là 2cm và 6cm.Số vân sáng giữa 2 điểm M,N?


0

1


Từ T

06 tháng 2 2020 13:28

Lam đa 1= 760nm= 0.76 micro mét Lam đa 2= 570nm= 0.57 micro mét Lam đa 3= 380nm= 0.38 micro mét i=(lam đa x D)/a i1= 0.38mm i2= 0.285mm i3= 0.19mm xét ki với k là số tự nhiên và 2cm≤ki≤6cm. Xét i1, ta có: k= 5 => ki= 1.9 (loại) k= 6 => ki= 2.28 (nhận) k= 7 => ki= 2.66 (nhận) k= 8 => ki= 3.04 (nhận) k= 9 => ki= 3.42 (nhận) k= 10 => ki= 3.8 (nhận) k= 11 => ki= 4.18 (nhận) k= 12 => ki= 4.56 (nhận) k= 13 => ki= 4.94 (nhận) k= 14 => ki= 5.32 (nhận) k= 15 => ki= 5.7 (nhận) k= 16 => ki= 6.08 (loại) Xét i2 và i3 tương tự. Khi đó, ta có 45 vân sáng trong khoảng cần xét, trong đó có 20 vị trí vân sáng trùng nhau.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một người quan sát với một chiếc phao trên mặt biển , thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 36s và đo được khoảng cách giữa 3 đỉnh sóng liên tiếp 20m . Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

6

Lihat jawaban (1)

Điểm kt 1t thấp thì phải làm sao đây

0

Được xác nhận