Square root
VBT
Calculator
magnet

Thùy M

03 tháng 4 2021 16:49

câu hỏi

trong thí nghiệm Yang về giao thoa ánh sáng khe hẹp S phát ra bức xạ đơn sắc 0.5um hai khe s1 s2 cách nhau 0.50um mặt phẳng hai khe cách màn 1.5m trên màn khoảng cách giữa hai vân sáng bac6t 3 tính từ vân trung tâm =


5

1


Anh T

12 tháng 4 2021 04:04

*khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 đến bậc 6 cùng một phía là 3i => d = 3 . 0,5 . 1,5 / 0,5 = 4,5 mm. *khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 đến bậc 6 khác phía là 9i => d= 9 . 0,5 . 1,5 / 0,5 =13,5 mm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ai có đề thi học sinh giỏi trường môn lý hoặc sinh 12 gửi cho mình vs ạ...

0

Lihat jawaban (1)