Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

20 tháng 3 2022 01:52

câu hỏi

trong tam giác ABC có công thức nào sai


21

1


Phát P

21 tháng 3 2022 13:12

ko hiểu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình sau: a) x^(2)−6x+5=0

1

Được xác nhận