Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

16 tháng 12 2022 13:21

câu hỏi

Trong tập A(123579) từ tập A có bảo nhiêu số tự nhiên a gồm 4 số đôi 1 khác nhau b gồm 4 số đôi 1 khác nhau chia hết cho 2 c gồm 4 số đôi 1khác nhau có mặt số 2;3

Trong tập A(123579) từ tập A có bảo nhiêu số tự nhiên 

a gồm 4 số đôi 1 khác nhau 

b gồm 4 số đôi 1 khác nhau chia hết cho 2

c gồm 4 số đôi 1khác nhau có mặt số 2;3


6

1


Đoàn Đ

17 tháng 12 2022 05:29

<p>3❤️❤️❤️❤️❤️❤️</p>

3❤️❤️❤️❤️❤️❤️

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Jhnuhhhhhhhh

8

Lihat jawaban (2)

(-30)+(-29)+(-28)+.......+(-1)

16

Được xác nhận