Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh T

11 tháng 12 2019 05:49

câu hỏi

trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc chính quyền non trẻ đã đối mặt với những khó khăn gì


0

2


Vy T

14 tháng 12 2019 15:00

chính quyền cách mạng non trẻ đã vượt qua hiểm nghèo. khó khăn từng bước đẩy lùi giặc đói , giặc dốt, giặc ngoại xâm

Thư N

15 tháng 12 2019 04:25

chính quyền non trẻ đã đối mặt với giặc dốt, giặc ngoại xâm và giặc đói

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

kể lại phong trào Đông Du

0

Lihat jawaban (1)