Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

08 tháng 10 2022 14:26

câu hỏi

Trong tổng số tin nhắn bầu chọn cho ca sĩ mà mình yêu thích dành cho ca sĩ Minh Nhí, có 3/5 số người gửi 1 tin nhắn, 3/10 số người gửi 2 tin nhắn, còn lại là số người gửi từ 3 tin nhắn trở lên. Tìm phân số chỉ số người gựí từ 3 tin nhắn trở lên.

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

08 tháng 10 2022 15:11

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>3/5 = 6/10</p><p>Chỉ số chỉ&nbsp;số người gửi 2 tin nhắn và 1 tin nhắn là:</p><p>6/10 + 3/10 = 9/10</p><p>Phân số chỉ số người gửi từ 3 tin nhắn trở lên là:</p><p>1 - 9/10 = 1/10</p><p>ĐS: 1/10<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

3/5 = 6/10

Chỉ số chỉ số người gửi 2 tin nhắn và 1 tin nhắn là:

6/10 + 3/10 = 9/10

Phân số chỉ số người gửi từ 3 tin nhắn trở lên là:

1 - 9/10 = 1/10

ĐS: 1/10
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận