Square root
VBT
Calculator
magnet

Hân G

11 tháng 12 2022 15:39

câu hỏi

Trong số các số sau,số thập phân hữu hạn là: A.-5/3 B.3/4 C.3/11 D.7/3

Trong số các số sau,số thập phân hữu hạn là:

A.-5/3 B.3/4 C.3/11 D.7/3

 

alt

30

3

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

12 tháng 12 2022 11:35

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần số hữu tỉ Bài giải chi tiết: Số hữu hạn là 3/4 = 0,75 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Nguyễn L

12 tháng 12 2022 13:19

<h2>đáp án: B vì 3/4 =0,75 là Số thập phân hữu hạn&nbsp;</h2>

đáp án: B vì 3/4 =0,75 là Số thập phân hữu hạn 

Dòng N

18 tháng 12 2022 13:40

<p>39#8818</p>

39#8818

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

∆ ABC có A(-1;2) Trung tuyến CM : 5x+ 7y- 20= 0 Đường cao BH : 5x- 2y -4 =0 Tìm phương trình tổng quát của AC và AB

6