Square root
VBT
Calculator
magnet

Lò T

17 tháng 3 2020 15:24

câu hỏi

trong số các đồng phân có công thức phân tử C6H14, số đồng phân có chứa cacbon bậc 3 là


7

2


NgocHan N

19 tháng 3 2020 16:31

3

Nguyễn Đ

23 tháng 3 2020 15:00

3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết PTPƯ theo sơ đồ, ghi rõ điều kiện (nếu có) . CaC2 --->C2H2--->C4H4--->C4H10--->C2H4--->C2H5OH--->C2H4--->C2H6--->C2H5Cl .

8

Lihat jawaban (1)