Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Q

04 tháng 11 2019 13:15

câu hỏi

Trong số các loại sán sau đây, loại nào nguy hiểm có thể dẫn đến chết người, ví dụ : sán lá gan, sán lá máu, sán dây, sán chó, giun móc câu ; vì sao ?


1

1


Lam C

10 tháng 11 2019 10:47

cả 5 đáp án trên.Vì hút chất dinh dưỡng vật chủ và kí sinh

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

động vật ở nước ta có đa dạng và phong phú hay không vì sao

6

Lihat jawaban (1)