Square root
VBT
Calculator
magnet

Elizabeth E

14 tháng 10 2021 14:20

câu hỏi

trong số các chất cho dưới đây đây hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, hợp chất: a. Amoniac tạo nên từ N và H. b. Photpho đỏ tạo nên từ P. c. Axit clohiđric tạo nên từ H và Cl. d. Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, C và O. e. Glucozơ tạo nên từ C, H và O. f. Kim loại magie tạo nên từ Mg. Mong các bạn giúp mk!!!😢


20

4


Pinkcute P

15 tháng 10 2021 12:36

Đơn chất: b, f. Hợp chất: a, c, d, e. Giải thích: Đơn chất là những chất đc cấu tạo nên từ một nguyên tố hóa học. Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên. Mình nghĩ giải thích thế này là ok rồi==

Dũng N

19 tháng 10 2021 02:02

cho mik hỏi cách lập công thức hóa học tạo bởi nhôm hóa trị III và nhóm (NO3) hóa trị I với ạ

Pinkcute P

21 tháng 10 2021 00:53

CTHH: Alx(NO3)y => x. III= y. I=> x/y= 1/3=> x= 1, y=3. Vậy: CTHH là Al(NO3)3

P. Nguyen

23 tháng 5 2022 02:31

Chào em, cô gửi hướng dẫn cho em nhé - Đơn chất là những chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học VD: P, Mg, ... - Hợp chất là những chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên VD: NH3, HCl, CaCO3, C6H12O6

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

aaaaaaaaaa thì ra là thế

7

Lihat jawaban (1)